تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد
با عنایت به بازنشسته شدن آقای کاظم قرائی در تاریخ 94/7/1  در مراسمی با حضور روسای مراکز کاشمر و بردسکن  و تعدادی از مسئولین ادارات شهرستان خلیل آباد و کارکنان و مربیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل اباد و آموزشگاههای ازاد شهرستان، در روز پنجشنبه مورخ 94/8/14 برگزار گردید از آقای کاظم قرائی تجلیل بعمل آمد .