تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد
در روز شنبه مورخ 26/10/94 جناب آقای مجتبی شاکری  فرماندار شهرستان خلیل آباد به همراه  اقای ابراهیم زاده  بخشدار و اقای قربان زاده مسئول حراست  فرمانداری  شهرستان از مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد وکارگاه های آموزشی مرکز بازدید نمودند .