تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد

گزارش تصویری همکاری مرکز با اتحادیه فرش دستباف شهرستان و استان در برگزاری کارگاه اموزشی