تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد
به مناسبت هفته مشاغل و به منظور آشنایی جوانان و دانش اموزان با مهارتهای فنی وحرفه ای ، یک گروه از دانش اموزان دبیرستان شهر کندر از کارگاههای مرکز بازدید نموده که توسط جناب مهندس قرائی (مدیریت محترم مرکز ) توضیحاتی در زمینه اموزشهای فنی وحرفه ای و کاربرد های ان در جامعه داده شده .بازدید دانش آموزان دبیرستان حضرت زینب کندر از مرکز به مناسبت هفته مشاغل


بازدید دانش اموزان دبیرستان حضرت زینب کندر از مرکز به مناسبت هفته مشاغل


بازدید دانش آموزان دبیرستان حضرت زینب کندر از مرکز به مناسبت هفته مشاغل