تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد

کاشت نهال در مرکز به مناسبت روز درختکاری- اسفند 1390


کاشت نهال در مرکز به مناسبت روز درختکاری- اسفند 90


کاشت نهال در مرکز به مناسبت روز درختکاری - اسفند 90


کاشت نهال در مرکز به مناسبت روز درختکاری- اسفند 90کاشت نهال در مرکز به مناسبت روز درختکاری - اسفند 90