تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد

برگزاری دوره آموزشی "کارور دستگاه GPS در علوم کشاورزی و منابع طبیعی "

دوره آموزشی "کارور دستگاه GPS در علوم کشاورزی و منابع طبیعی "ویژه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی از تاریخ 95/12/18 به مدت 47 ساعت  توسط  مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان خلیل اباد به اجرا درآمد.

در این دوره آموزشی که با حضوربیش از 22 نفراز کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان خلیل اباد برگزار گردید فراگیران با تکنیک های کارتوگرافی ، ضرورت استفاده از نقشه ها و طبقه بندی آن، مقیاس و انواع آن ، راههای مقیاس دار کردن نقشه های فاقد مقیاس، انواع دستگاههای مختصات ، سیستم های تصویری و انواع ویژگی آن و همچنین کاربردهای عمومی و تخصصی GPS،سیستم ماهواره ای GPS ،گیرنده کدهای اطلاعاتی ، بخش های مختلف سیستم GPS و همچنین عملیات ناوبری پیدا کردن نقاط برداشت اتوماتیک نقاط ، انتقال اطلاعات از GPS به نرم افزار Google earth،ثبت نقاط ومحاسبه مساحت از دیگر موضوعات مرتبط آشنا میگردند.

  
  

برگزاری کارگاه مشاوره خانواده جهت کارآموزان روستای مزده خلیل آباد

کارگاه آموزش مشاوره خانواده، توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای خلیل آباد، با حضور آقای اسماعیلی ریاست اداره بهزیستی شهرستان خلیل آباد، در روز سه شنبه مورخ  95/12/17  ویژه 36 نفر ازکارآموزان  روستای مزده در محل زینبیه روستا برگزار گردید.
   
  
 

برگزاری کارگاه مشاوره خانواده جهت کارآموزان روستای جابوز خلیل آباد

کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی ، با حضور خانم تاجری مقدم از کارشناسان بهزیستی، در روز چهارشنبه مورخ  95/12/11  ویژه 85 نفر از کارآموزان و اهالی روستای جابوز برگزار گردید.
  
  


برگزاری کارگاه اسیب شناسی مواد مخدر جهت کارآموزان روستای دهنو خلیل آباد

کارگاه آموزشی آسیب شناسی اجتماعی مواد مخدر و خانواده ها ، در روز دوشنبه مورخ  95/12/9  ویژه کارآموزان روستای دهنو با حضور خانم شکاری مسئول کمیسیون امور بانوان و نماینده فرمانداری شهرستان خلیل آباد برگزار گردید.

  
  

برگزاری کارگاه آموزشی آسیب شناسی اجتماعی مواد مخدر


برگزاری کارگاه آموزشی آسیب شناسی اجتماعی مواد مخدر و خانواده ها و راههای پیشگیری از آن، در روز سه شنبه مورخ  95/12/3  ویژه کارآموزان طراحی دوخت و سفره آرایی روستای مزده برگزار گردید.

آیدی ما : @khalilabadtvto

برگزاری کارگاه اسیب شناسی مواد مخدر جهت کارآموزان روستای مزده خلیل آباد

برگزاری کارگاه آموزشی آسیب شناسی اجتماعی مواد مخدر و خانواده ها و راههای پیشگیری از آن، در روز سه شنبه مورخ  95/12/3  ویژه کارآموزان طراحی دوخت و سفره آرایی روستای مزده برگزار گردید.