تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد

اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد و یا شماره های 57725600-57725601 تماس بگیرید.