تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد

دستورالعمل

راهنمای ثبت نام دوره های تربیت مربی کرج

افرادی که نا کاربری و رمز عبور به انها اطلاع رسانی شده ، جهت ثبت نام به سایت تربیت مربی کرج مراجعه نمایند.

دریافت فایل پیوست

فرم درخواست کاندیداتوری تشکل های آموزشی - پژوهشی مربیان آموزشگاه های آزاد

قابل توجه آموزشگاه های آزاد - فرم درخواست کاندیداتوری تشکل های آموزشی - پژوهشی آموزشگاه های آزاد جهت  ثبت نام مربیان 

دریافت فایل پیوست

دستورالعمل ایجاد تشکلهای آموزشی -پژوهشی آموزشگاه های آزاد

دریافت فایل پیوست