تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد

برگزاری کارگاه اسیب شناسی مواد مخدر جهت کارآموزان روستای دهنو خلیل آباد

کارگاه آموزشی آسیب شناسی اجتماعی مواد مخدر و خانواده ها ، در روز دوشنبه مورخ  95/12/9  ویژه کارآموزان روستای دهنو با حضور خانم شکاری مسئول کمیسیون امور بانوان و نماینده فرمانداری شهرستان خلیل آباد برگزار گردید.

  
  

برگزاری کارگاه اسیب شناسی مواد مخدر جهت کارآموزان روستای مزده خلیل آباد

برگزاری کارگاه آموزشی آسیب شناسی اجتماعی مواد مخدر و خانواده ها و راههای پیشگیری از آن، در روز سه شنبه مورخ  95/12/3  ویژه کارآموزان طراحی دوخت و سفره آرایی روستای مزده برگزار گردید.